Nyhetsbrev

Nyheter och digitala
nyhetsbrev

Det är inte ovanligt att innehållet på företagens hemsidor ser exakt likadant ut år efter år. Därför är det viktigt att lyfta fram de nyheter och den utveckling som era produkter och tjänster genomgår. En variant är att lägga upp en nyhetssida på er sajt. I digitala nyhetsbrev kan vi berätta om nya erbjudanden eller mer utvecklade produkter och tjänster. Nyheterna syns även på er hemsida och då ser era kunder att företagets verksamhet utvecklas och blir alltmer intressant. Till de digitala nyhetsbreven kan vi även ta fram nya digitala adresslistor för att på så vis nå nya potentiella kunder.
Vi designar det digitala nyhetsbrevet så att det får den logotype, färg, form och design som stämmer överens med företagets grafiska profil.