Digital strategi

Ett viktigt steg

Idag krävs det att man har en digital strategi, och det oavsett inom vilken bransch man är verksam i eller vilken omsättning som verksamheten har. Det viktigaste är att inte försvinna i mängden utan att kunderna ska hitta just ert företag före konkurrenterna. När vi inleder ett samarbete med en ny kund är vår prioritet att förstå den utmaning som företaget står inför, hur det ser ut i dagsläget samt vilka behov ni kommer att ha framöver. Vi analyserar er bransch för att konstatera vilka digitala lösningar som kommer göra bäst nytta. Vi har en mycket bred och lång erfarenhet av sälj- och marknadsutveckling från företag i olika branscher.

Mål

Vad vill ni åstadkomma?

Målgrupp

Vilken är den primära målgruppen?

Innehåll

Vilken typ av innehåll är mest kommunikativ?

Kanaler

Vilka kanaler ger förmodligen bäst respons?

Mäta

Hur mäter vi på bästa sätt resultatet?

Finjustera

Nu justerar vi för maximal effekt!