Digital strategi

Ett viktigt steg

Idag krävs det att man har en digital strategi, oavsett inom vilken bransch man är verksam i eller vilken omsättning som verksamheten har. Det viktigaste är att inte försvinna i mängden utan att kunderna ska hitta just ert företag före konkurrenterna. När vi inleder ett samarbete med en ny kund är vår prioritet att förstå den utmaning som företaget står inför, hur det ser ut i dagsläget samt vilka behov ni kommer att ha framöver. Vi analyserar er bransch för att konstatera vilka digitala lösningar som kommer göra bäst nytta. Vi har en mycket bred och lång erfarenhet av sälj- och marknadsutveckling från företag i olika branscher.

En webbplats behöver ständigt utvecklas för att inte bli omodern. Det finns fortfarande många webbplatser idag som inte går att läsa på en mobiltelefon eller som inte har uppdaterats på flera år. Att regelbundet uppdatera hemsidan ger ett proffsigt intryck av företaget och skapar dessutom nya kunder. När man regelbundet publicerar relevant information ökar det även försäljningen.

Vi arbetar med de senaste teknikerna som till exempel PHP, MySOL och olika CMS-system, gärna Open Source. Vi håller er webbplats modern och uppdaterad så att era besökare får den bästa webbupplevelsen.

Om ni behöver utveckla vissa sidor, kanske lägga till ett frågeformulär, ett galleri med produktbilder eller ta fram en komplett e-handelslösning, gör vi det gärna. Vi har stor erfarenhet av att utveckla våra kunders digitala kommunikation och försäljning.

 

Mål

Vad vill ni åstadkomma?

Målgrupp

Vilken är den primära målgruppen?

Innehåll

Vilken typ av innehåll är mest kommunikativ?

Kanaler

Vilka kanaler ger bäst respons?

Mäta

Hur mäter vi på bästa sätt resultatet?

Finjustera

Efter varje aktivitet finjusterar vi alltid för att få fram maximal effekt.